Žolinė – Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė

Žolinė – Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo diena. Anot amžininkų, po Jėzaus motinos Marijos mirties apaštalai budėjo prie jos kapo. Petras išvydo, kaip Marija prisikėlė iš numirusiųjų ir Viešpats ją paėmė į dangų. Atidarę patikrinti karstą, apaštalai Marijos kūno neberado, tačiau ten išvydo puokštę gėlių. Apaštalas Jonas rašo, kad „pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos tik daugybės gražių dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 12, 1). Tad krikščioniškasis pasaulis šiam stebuklui atminti kasmet rugpjūčio 15 – tąją švenčia Žolinę. Gražiai Žolinė švenčiama ir Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo parapijoje. Jau tradicija tapo kasmet šiai dienai bažnyčioje iš žolynų „išausti“ gyvą kilimą.
​ Idėja (kaip ir daugelis kitų) prieš kelerius
metus gimė Seredžiaus CARITo grupės vadovės Danutės Eidukienės galvoje. Ir šiemet, subūrusi grupę savanorių moterų, pynė kilimą iš pievų ir darželio gėlelių, prikaišė vaistinių augalėlių, šermukšnių ir javų varpų, - taip dėkojo Dievui už vasarą suteiktą derlių ir grožį. Lietuviški ornamentai, Marijos vardas ir karūna – dvylika žolelių rūšių – tai serediškių moterų – Aldonos, Jolantos, Emilijos, Julijos, Redos ir, žinoma, Danutės – dovana Marijos garbei. Keturių metrų kilimui „išausti“ reikėjo nemažai augalų, tad savo darželio gėlių negailėjo Roma, Irena, Laimutė, Vaida, Saliutė, Pranutė ir kitos moterys. Parapijos klebonas Linas Šipavičius pašventino šį nuostabų žolinių kilimą, dėkodamas Dievui už suteiktas dovanas ir prašydamas Dievo palaimos visiems parapijiečiams. .
© PigiosSvetaines.lt