Pirmosios Komunijos šventė Vilkijoje


 Gegužės 27 d. Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje 25 vaikai lydimi tėvelių bei artimųjų susirinko į „Pirmos Komunijos šventę“. Juos pasitiko parapijos klebonas kun. Linas Šipavičius, kuris palaiminęs vaikus, įvedė juos į šventovę. Pasipuošę ir susikaupę vaikai užėmė bažnyčioje pirmąsias vietas, taip švęsdami eucharistijos slėpinį. „Pirmosios Komunijos“ vaikų tėveliai skaitydami skaitinius įsijungė į liturgiją. Homilijoje klebonas kalbėjo apie Eucharistijos prasmę: „[...] kuri žmogų susaisto glaudžiu ryšiu su mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi, kuris įveda tikinčiuosius į betarpišką santykį su pasaulio kūrėju – Dievu“. Priminė apaštalo ir evangelisto šv. Jono užrašytus Jėzaus pasakytus žodžius: „Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame“ (Jn 5, 54. 56). Homilijos pabaigoje apibendrino, jog Eucharistija mus brandina ir leidžia save vadinti „Dievo vaikais“. Klebonas atkreipė dėmesį, kad šį sekmadienį Bažnyčia švenčia Švč. Trejybės šventę ir pasidalino savo prisiminimais apie jo pasirengimą ir priėmimą „Pirmosios Komunijos sakramentui“. Šv. Mišių pabaigoje klebonas padėkojo Vilkijos šv. Jurgio parapijoje dirbančioms katechetėms Virginijai Žiobienei ir Svetlanai Adler-Mikulėnienei, bei nuostabiai giedojusiam Vilkijos parapijos bažnyčios chorui. Svetlana Adler-Mikulėnienė


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© PigiosSvetaines.lt