Skelbiame, kad.....

Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. (Jok 2, 18) Mielieji, XIX šimtmečio pabaigoje prisidėdami statant naują bažnyčią parapijiečiai kasė ir minkė molį, degė plytas, jas ant pečių nešiojo pastoliais. Susivieniję žmonės dirbo, bei rinko aukas didesnei Dievo garbei. Šiandien, praėjus 110 metų po bažnyčios pašventinimo, mūsų šventovei labai reikalingas kapitalinis grindų remontas. Savo parama prisidėkime prie naujų grindų įrengimo. Tai bus mūsų auka Dievo garbei ir dovana ateinančioms kartoms. Visus geros valios žmones kviečiame prisidėti prie renkamų aukų. Galimi aukojimo būdai: Aukoti galite internetu pervedant į Vilkijos šv. Jurgio parapijos sąskaitą DnB NORD banke Nr. LT344010042501380383. Arba perduoti auką parapijos klebonui.
Vilkijos šv. Jurgio bažnyčios
​grindų renovacijos planas

Pirmas etapas
: Vilkijos šv. Jurgio bažnyčios grindų remonto darbų projektas su granitine danga bei šildymo elementais yra užbaigtas. Projekto autorius Kęstutis Grabauskas. Projekto rėmėjas: Kauno rajono savivaldybė (suma 2706 eurai). Darbai atlikti per ne pilną pusmetį. Antras etapas: Vilkijos šv. Jurgio bažnyčios grindų remonto darbų lėšų įsisavinimas – antrojo etapo pradžia. Todėl Kviečiame visus parapijiečius bei geros valios žmones prisidėti prie bažnyčios grindų remonto darbų. Auką galima perduoti parapijos klebonui arba pervesti į Vilkijos šv. Jurgio parapijos banko sąskaitą: LT 124010042500267025. Dėkojame už bendrą Dievo darbą. Trečias etapas: Vilkijos šv. Jurgio bažnyčios grindų remonto darbai. Paskaičiuota renovacijos darbų sąmata 122 566, 12 eur. Šią sumą padalinus iš parapijos skaičiaus, vienam žmogui atitenka 24, 52 eur.
​Pamastymai apie Adventą
Šv. Mikalojus pasaulyje ir mūsų parapijoje
 Kviečiu įsigyti katalikišką spaudą. Ji yra viena iš edukacinių būdų kaip praplėsti mūsų religinį akiratį ir paremti religinę literatūrą.
Garbė Jėzui Kristui! Rašau norėdamas pranešti, kad išleidau knygą popiežiaus vizito proga. Knygoje „ Popiežiaus Pranciškaus tiltai”, populiariu stiliumi, teologiniu požiūriu nagrinėjama popiežiaus Pranciškaus asmenybės, jo įžvalgų, darbų ir poelgių įtaka šiuolaikinio žmogaus, Katalikų Bažnyčiai, socialiniams santykiams, visuomenės procesams. Pasitelkus popiežiaus Pranciškaus mintis, jo biografijos faktus, nūdienos pasaulio aktualijas, Katalikų Bažnyčios mokymą, istorines žinias apie popiežystę, siekiama atskleisti šio pontifiko asmenybės reikšmę mūsų laikmečiui ir išryškinti pagrindines popiežiaus Pranciškaus veiklos gaires Katalikų Bažnyčios gyvenime. Knygos vieneto kaina – 6eu. Perkant didesnį kiekį – atvežimas nemokamas. "Tomo Vilucko knyga yra vientiso pasakojimo apie popiežių Pranciškų dovana. Joje atskleistos temos, kurios galėtų būtų aptariamos susėdusių prie stalo pavakaroti draugų rate, jei netikėtai kalba pasisuktų apie popiežių ir Bažnyčią. Tose diskusijose ji neretai apibūdinama kaip paslaptinga, neįprasta ir paradoksali. Toks yra ir popiežius Pranciškus, jei jį mažai pažįsti. Siekdamas atskleisti šio slėpinio šydą, knygos autorius vedasi skaitytoją į susitikimą su popiežiumi. Jis švelniai atveria skaitytojui temas, kurios dažnai, pasak vieno skyrelio pavadinimo, yra „paslaptys po užraktu“. Ši knyga, tai įkvepiantis pasakojimas protui ir širdžiai apie žmogų, kuris yra Dievo dovana Bažnyčiai, per kurią Viešpats kalba ir mūsų tautai."
Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas

Piligrimų centras

Kauno arkivyskupijos J.P.II piligrimų centras, kaip ir kasmet, nori pakviesti jaunimą vykti į šias piligrimines keliones.

Taize pamaldos jaunimui. 

2018 metais kovo 15 d. 19:00 val. Vilkijos gimnazijoje vyks Taize pamaldos jaunimui. Kviečiame visus dalyvauti.

KILNOJAMŲ ŠVENČIŲ PASKELBIMAS

 Žinote, brangūs broliai ir seserys, kad, Dievo malonei leidžiant, džiaugėmės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimu. Šiandien skelbiame jums ir mūsų Išganytojo Prisikėlimo džiaugsmą. Šiais 2018 – tais Viešpaties metais vasario mėnesio 14 dieną bus Pelenų diena, kuria pradėsime šventosios Gavėnios pasninką. Balandžio mėnesio 1 dieną džiaugsmingai švęsime Velykas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą. Gegužės mėnesio 13 dieną minėsime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žengimą į dangų. Sekminių šventė bus gegužės mėnesio 20 dieną, birželio mėnesio 3 dieną – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventė. Gruodžio mėnesio 2 dieną - pirmasis Advento sekmadienis, kai prisiminsime būsimąjį atėjimą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuriam priklauso visa garbė ir šlovė per visus amžių amžius. Amen.Parapijiečių lankymas

Nuo 2018-01-15 prasidės parapijos lankymas. Neseniai dirbantis klebonas nori susipažinti su parapijos gyventojais. Aktyvesni parapijiečiai galėtų sužinoti savo kaimynų, kas galėtų priimti kleboną. Aplankytiems bus padovanotas 2018 metų kalendorius.

Garbė Jėzui Kristui,
​mes, Tiberiados broliai, dalinamės informacija, kuri gali per jus pasiekti šeimas, kurioms reikia palydėjimo, šeimos tikėjimo, vertybių bei tradicijų stiprinimo. Šiame tinklalapyje galite rasti išsamesnę informaciją:  http://tiberiade.lt/seimu-palydejimas
​Ačiū už meilės darbus Dievui ir žmonėms.
​ Telaimina jus Dievas.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© PigiosSvetaines.lt