Skelbiame, kad.....

Pirmoji Komunija 2018 m. gegužės 27 d. 12:00 val. Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje parapijos moksleiviai priims eucharistijos sakramentą. Sutvirtinimo sakramentas 2018 m. birželio 22 d. 18:00 val. Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje Vilkijos ir Seredžiaus parapijų jaunimas priims sutvirtinimo sakramentą.

Piligrimų centras

Kauno arkivyskupijos J.P.II piligrimų centras, kaip ir kasmet, nori pakviesti jaunimą vykti į šias piligrimines keliones.

Taize pamaldos jaunimui. 

2018 metais kovo 15 d. 19:00 val. Vilkijos gimnazijoje vyks Taize pamaldos jaunimui. Kviečiame visus dalyvauti.

KILNOJAMŲ ŠVENČIŲ PASKELBIMAS

 Žinote, brangūs broliai ir seserys, kad, Dievo malonei leidžiant, džiaugėmės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimu. Šiandien skelbiame jums ir mūsų Išganytojo Prisikėlimo džiaugsmą. Šiais 2018 – tais Viešpaties metais vasario mėnesio 14 dieną bus Pelenų diena, kuria pradėsime šventosios Gavėnios pasninką. Balandžio mėnesio 1 dieną džiaugsmingai švęsime Velykas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą. Gegužės mėnesio 13 dieną minėsime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žengimą į dangų. Sekminių šventė bus gegužės mėnesio 20 dieną, birželio mėnesio 3 dieną – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventė. Gruodžio mėnesio 2 dieną - pirmasis Advento sekmadienis, kai prisiminsime būsimąjį atėjimą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuriam priklauso visa garbė ir šlovė per visus amžių amžius. Amen.Parapijiečių lankymas

Nuo 2018-01-15 prasidės parapijos lankymas. Neseniai dirbantis klebonas nori susipažinti su parapijos gyventojais. Aktyvesni parapijiečiai galėtų sužinoti savo kaimynų, kas galėtų priimti kleboną. Aplankytiems bus padovanotas 2018 metų kalendorius.

Garbė Jėzui Kristui,
​mes, Tiberiados broliai, dalinamės informacija, kuri gali per jus pasiekti šeimas, kurioms reikia palydėjimo, šeimos tikėjimo, vertybių bei tradicijų stiprinimo. Šiame tinklalapyje galite rasti išsamesnę informaciją:  http://tiberiade.lt/seimu-palydejimas
​Ačiū už meilės darbus Dievui ir žmonėms.
​ Telaimina jus Dievas.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© PigiosSvetaines.lt