Skelbiame, kad.....

Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. (Jok 2, 18) Mielieji, XIX šimtmečio pabaigoje prisidėdami statant naują bažnyčią parapijiečiai kasė ir minkė molį, degė plytas, jas ant pečių nešiojo pastoliais. Susivieniję žmonės dirbo, bei rinko aukas didesnei Dievo garbei. Šiandien, praėjus 110 metų po bažnyčios pašventinimo, mūsų šventovei labai reikalingas kapitalinis grindų remontas. Savo parama prisidėkime prie naujų grindų įrengimo. Tai bus mūsų auka Dievo garbei ir dovana ateinančioms kartoms. Visus geros valios žmones kviečiame prisidėti prie renkamų aukų. Galimi aukojimo būdai: Aukoti galite internetu pervedant į Vilkijos šv. Jurgio parapijos sąskaitą DnB NORD banke Nr. LT344010042501380383. Arba perduoti auką parapijos klebonui.

LIETUVOS VYSKUPŲ ADVENTINIS LAIŠKAS...

ADVENTINIAI SKELBIMAI
​ 
 Gruodžio 2 d. minėsime „Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną“. 12:00 val. šv. mišių aukoje melsimės už neįgaliuosius. Gruodžio 8 d. 16:00 val. Saulėtekių kaime vyks „šv. Mikalojaus šventė“. Kviečiame visus dalyvauti, ypatingai mūsų mažuosius vaikučius. Gruodžio 16 d. mūsų parapijoje vyks rekolekcijos. Šv. mišias aukos ir homiliją sakys Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ. Gruodžio 21 d. 14:00 val. Vilkijos Žemės Ūkio mokykloje vyks Adventinis vakaras „šv. Kalėdų belaukiant“. Laukiame visų, bet ypač vienišų ir pagyvenusių žmonių. Artėjant Kristaus gimimo šventei, norime visus tikinčiuosius pakviesti gruodžio 21 d. 15:30 val. į „Dievo žodžio“ adoraciją, kuri vyks Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje. Žodžio liturgijoje, skaitysime visą evangeliją pagal šv. Luką. Kiekvieną evangelijos skyrių skaitys vis kitas asmuo. Po kiekvieno perskaityto skyriaus giedosime „Taizé“ giesmes. Kviečiame Vilkijos šv. Jurgio parapijiečius ir visus tikinčiuosius įsijungti į „Dievo žodžio“ skaitymą bei jo klausymąsi. Gruodžio 22 d. šeštadienį 12:00 val. šv. mišių metu vyks „Susitaikinimo pamaldos“. Atvyks II-jo Kauno dekanato kunigai ir klausys išpažinčių. Kviečiame tikinčiuosius pasinaudoti proga ir prieiti Kalėdinės išpažinties. Gruodžio 24 d. 22:00 val. Bernelių šv. mišios. Bus pašventinama prakartėlė, giedos parapijos choras bei svečiai. Gruodžio 25 d. 12:00 val. Kristaus Gimimo (Kalėdų) šv. mišios. Gruodžio 26 d. 12:00 val. Atroji Kalėdų diena – minimas pirmasis Bažnyčios kankinys šv. Steponas. Kalėdaičių galima įsigyti: • Šeštadieniais, sekmadieniais: prieš šv. mišias ir po šv. mišių bažnyčios zakristijoje. • Kitu laiku, parapijos klebonijoje adresu: Bažnyčios g. 17, Vilkija, tel. 8693 32600. Nuo 2018-12-01 prasidės parapijos lankymas. Neseniai dirbantis klebonas nori susipažinti su parapijos gyventojais.
 Kviečiu įsigyti katalikišką spaudą. Ji yra viena iš edukacinių būdų kaip praplėsti mūsų religinį akiratį ir paremti religinę literatūrą.
Garbė Jėzui Kristui! Rašau norėdamas pranešti, kad išleidau knygą popiežiaus vizito proga. Knygoje „ Popiežiaus Pranciškaus tiltai”, populiariu stiliumi, teologiniu požiūriu nagrinėjama popiežiaus Pranciškaus asmenybės, jo įžvalgų, darbų ir poelgių įtaka šiuolaikinio žmogaus, Katalikų Bažnyčiai, socialiniams santykiams, visuomenės procesams. Pasitelkus popiežiaus Pranciškaus mintis, jo biografijos faktus, nūdienos pasaulio aktualijas, Katalikų Bažnyčios mokymą, istorines žinias apie popiežystę, siekiama atskleisti šio pontifiko asmenybės reikšmę mūsų laikmečiui ir išryškinti pagrindines popiežiaus Pranciškaus veiklos gaires Katalikų Bažnyčios gyvenime. Knygos vieneto kaina – 6eu. Perkant didesnį kiekį – atvežimas nemokamas. "Tomo Vilucko knyga yra vientiso pasakojimo apie popiežių Pranciškų dovana. Joje atskleistos temos, kurios galėtų būtų aptariamos susėdusių prie stalo pavakaroti draugų rate, jei netikėtai kalba pasisuktų apie popiežių ir Bažnyčią. Tose diskusijose ji neretai apibūdinama kaip paslaptinga, neįprasta ir paradoksali. Toks yra ir popiežius Pranciškus, jei jį mažai pažįsti. Siekdamas atskleisti šio slėpinio šydą, knygos autorius vedasi skaitytoją į susitikimą su popiežiumi. Jis švelniai atveria skaitytojui temas, kurios dažnai, pasak vieno skyrelio pavadinimo, yra „paslaptys po užraktu“. Ši knyga, tai įkvepiantis pasakojimas protui ir širdžiai apie žmogų, kuris yra Dievo dovana Bažnyčiai, per kurią Viešpats kalba ir mūsų tautai."
Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas
Vilkijos šv. Jurgio bažnyčios
​grindų renovacijos planas

Pirmas etapas
: Vilkijos šv. Jurgio bažnyčios grindų remonto darbų projektas su granitine danga bei šildymo elementais yra užbaigtas. Projekto autorius Kęstutis Grabauskas. Projekto rėmėjas: Kauno rajono savivaldybė (suma 2706 eurai). Darbai atlikti per ne pilną pusmetį. Antras etapas: Vilkijos šv. Jurgio bažnyčios grindų remonto darbų lėšų įsisavinimas – antrojo etapo pradžia. Todėl Kviečiame visus parapijiečius bei geros valios žmones prisidėti prie bažnyčios grindų remonto darbų. Auką galima perduoti parapijos klebonui arba pervesti į Vilkijos šv. Jurgio parapijos banko sąskaitą: LT 124010042500267025. Dėkojame už bendrą Dievo darbą. Trečias etapas: Vilkijos šv. Jurgio bažnyčios grindų remonto darbai. Paskaičiuota renovacijos darbų sąmata 122 566, 12 eur. Šią sumą padalinus iš parapijos skaičiaus, vienam žmogui atitenka 24, 52 eur.

Piligrimų centras

Kauno arkivyskupijos J.P.II piligrimų centras, kaip ir kasmet, nori pakviesti jaunimą vykti į šias piligrimines keliones.

Taize pamaldos jaunimui. 

2018 metais kovo 15 d. 19:00 val. Vilkijos gimnazijoje vyks Taize pamaldos jaunimui. Kviečiame visus dalyvauti.

KILNOJAMŲ ŠVENČIŲ PASKELBIMAS

 Žinote, brangūs broliai ir seserys, kad, Dievo malonei leidžiant, džiaugėmės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimu. Šiandien skelbiame jums ir mūsų Išganytojo Prisikėlimo džiaugsmą. Šiais 2018 – tais Viešpaties metais vasario mėnesio 14 dieną bus Pelenų diena, kuria pradėsime šventosios Gavėnios pasninką. Balandžio mėnesio 1 dieną džiaugsmingai švęsime Velykas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą. Gegužės mėnesio 13 dieną minėsime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žengimą į dangų. Sekminių šventė bus gegužės mėnesio 20 dieną, birželio mėnesio 3 dieną – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventė. Gruodžio mėnesio 2 dieną - pirmasis Advento sekmadienis, kai prisiminsime būsimąjį atėjimą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuriam priklauso visa garbė ir šlovė per visus amžių amžius. Amen.Parapijiečių lankymas

Nuo 2018-01-15 prasidės parapijos lankymas. Neseniai dirbantis klebonas nori susipažinti su parapijos gyventojais. Aktyvesni parapijiečiai galėtų sužinoti savo kaimynų, kas galėtų priimti kleboną. Aplankytiems bus padovanotas 2018 metų kalendorius.

Garbė Jėzui Kristui,
​mes, Tiberiados broliai, dalinamės informacija, kuri gali per jus pasiekti šeimas, kurioms reikia palydėjimo, šeimos tikėjimo, vertybių bei tradicijų stiprinimo. Šiame tinklalapyje galite rasti išsamesnę informaciją:  http://tiberiade.lt/seimu-palydejimas
​Ačiū už meilės darbus Dievui ir žmonėms.
​ Telaimina jus Dievas.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© PigiosSvetaines.lt