Šv. Onos atlaidai


Vilkijos šv. Jurgio parapija jau nuo neatmenamų laikų garsėja didžiaisiais šventosios Onos atlaidais. Šiais metais sulaukėme iš kaimyninės Lenkijos kunigų svečių. Tai kun. Dariusz Snochowski (Kielcų vyskupija), kun. Marek Łosak (Kielcų vyskupija) ir kun. Michał Łukaszczyk (Kališo vyskupija). Su šiais kunigais parapijos klebonas kun. Linas Šipavičius studijuoja klasikinę filologiją Jono Pauliaus II Liublino Katalikiškajame Universitete.
 Atlaidų pradžioje tikintieji dalyvavo procesijoje, kuriai vadovavo kun. Dariusz Snochowski. Iš sakyklos buvo iškilmingai skaitoma evangelija apie „Dangaus Karalystę“ (Mt 13, 44-46). Homilijoje kun. Linas kalbėjo apie sąžiningai įgytą lobį, kuris atspindi Dangaus Karalystės sampratą. Žmogaus gyvenime visi sukaupti turtai nėra verti Dangaus Karalystės, todėl šiame palyginime žmogus juos iškeičia į Dangaus Karalystę, tačiau tai daro sąžiningai. Komuniją žmonėms dalino kun. Marek Łosak ir kun. Michał Łukaszczyk. 

​Po šv. Mišių bažnyčioje vyko klasikinės muzikos koncertas. Renginio mecenatas p. Česlovas Tallat-Kelpša. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šv. Onos atlaidų organizavimo.


© PigiosSvetaines.lt