Pamoka - ,,Bažnytinė muzika: vargonai" - vyko bažnyčioje.

Rugsėjo 28 dieną pirmai pamokai 8a ir 8b mokiniai rinkosi ne į gimnaziją. Pamoka - ,,Bažnytinė muzika: vargonai" - vyko bažnyčioje. Susirinkę į šią pamoką mokiniai klausėsi tikybos mokytojos V.Žiobienės pasakojimo apie bažnytinės muzikos formavimąsi, sužinojo, kada vargonų muzika pradėta taikyti liturgijoje. Po to visi užlipo į balkoną ir įsitaisė prie vargonų. Čia aštuntokai pakartojo, ką apie šį instrumentą buvo girdėję muzikos mokytojos L. Zavadzkienės pamokose. Mokiniai prisiminė svarbiausias vargonų dalis, veikimo principą. Po to, muzikos mokytojai grojant vargonais, visi pagiedojo giesmę ,,Dieve, Tu - mano skydas“. Atsisveikindami mokiniai kalbėjo, kad pamokos netradicinėje aplinkoje daug įdomesnės ir prasmingesnės.© PigiosSvetaines.lt