ŠV. ONOS ATLAIDAI – SEREDŽIUS IR VILKIJA KARTU!


 Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje vykstantys grindų remonto darbai, šv. Onos atlaidus nukėlė į Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo bažnyčią. Graži šventė, keliaujant vasarai į antrą pusę. Pilna bažnyčia žmonių – Seredžius ir Vilkija kartu! Atlaidams vadovavo, klebono kun. Lino Šipavičiaus pakviestas svečias kun. Kęstutis Genys. Iškilminga atlaidų procesija apjuosė visa bažnyčią. Šv. Mišias aukojo ir homiliją pasakė kunigas svečias K. Genys. Po šv. Mišių, bažnyčioje koncertavo „VDU kamerinės muzikos orkestras“. Dirigentas J. Janulevičius. Solistai: G. Pečkytė, N. Noreika, Ž. Lamauskienė, Ž. Galinis. Už ši nuostabų atlikėjų koncertą esame dėkingi p. Česlovui Tallat-Kelpšai ir AB Vilkijos ūkiui. Visi džiaugėsi reta galimybe klausytis ir gerėtis nuostabiais muzikos kūriniais bei atlikėjais. Po koncerto ant šventoriaus vaišinomės kava ir skanumynais. Dėkojame: Vilkijos šv. Jurgio ir Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo pastoracinių tarybų nariams. Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo parapijos CARITO vedėjai Danutei Eidukienei už didelę pagalbą organizuojant šv. Onos atlaidus. Ruošiantis ir sutinkant atlaidus, dėkojame: Vilkijos apylinkių seniūnui Arūnui Bačiūnui ir Seredžiaus sen. seniūnei Rimantei Pavalkienei bei seniūnijos ūkvedžiui Mečislovui Lukauskui.
© PigiosSvetaines.lt