Šv. Onos atlaidai
2017 07 23 

Pirmosios Komunijos šventė
2017-05-20

"Ši diena tai tavo sielos šventė- Jėzui atveri širdies vartus. Jį mylėti ir su Juo gyventi pažadi prieš Dievą ir tėvus."

​Š. m. gegužės 20 d. Vilkijos šv.Jurgio parapijos bažnyčioje 43 vaikai pirmą kartą priėmė Šv. Komuniją. Nekantriai prie bažnyčios durų laukiančius mažuosius kunigas Andrius įsivedė į bažnyčią. Prasidėjo šv.Mišios. Virpančiomis širdelėmis vaikai laukė susitikimo su Jėzumi. Atėjus metui, laikydami degančias žvakeles, vaikai artinosi prie kunigo. Priėmę šv.Komuniją džiugūs grįžo į savo vietas malda padėkoti Jėzui. Tikimės, kad ši draugystė ir bendra malda tęsis toliau- visą gyvenimą.

Sutvirtinimo Sakramento teikimo šventė
2017- 05-21

Sutvirtinimo sakramentą 44 jaunuoliams suteikė arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius. Iškilmingą šv.Mišių auką kartu su vyskupu aukojo kunigai mons. Artūras Jagelavičius ir Andrius Končius. “Sutvirtinimo sakramentu (pakrikštytieji) tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas).

Naujienos