Parapijos naujienos

110 metų Vilkijos šv Jurgio bažnyčios pašventinimui


Susitikimo su popiežiumi akimirkos


Mindaugo karūnavimo diena

Liepos 6-ąją "Tautiškos giesmės" giedojimas Vilkijos bažnyčios šventoriuje

Šv. Onos atlaidai


Ženklai, simboliai

Vilkijos miesto bibliotekoje veikia Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Tekstilės paroda.

Parapijos svečiai iš Vokietijos

2018 07 04

„Tėvo diena“ Devintinių šventėje


Babtų moterų choras „GYNIA“


Įvažiavimas neįgaliesiems

Baigtas montuoti įvažiavas neįgaliesiems į bažnyčią. Parapijiečiai dėkingi kalviui Kačenauskui už puikų darbą.

Pirmoji Komunija


Gegužės 5 d. minėjome kun. Leono Kalinausko mirimo metines

„Irkis į gilumą“- 2018 finalas


Šv Jurgio atlaidai Vilkijoje


Atstatoma apžvalgos aikštelė

2017-11-14

Poezijos vakaras

2017-11-13

Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio renginiai

.

Olimpiada ,,Garstyčios grūdas – 2018

.

„Irkis į gilumą“ – 2017

Katalikų tikybos 4 kl. mokinių viktorina

Akustinė sistema

Vilkijos bažnyčioje vyksta garso sistemos atnaujinimas.

Projektas

Bažnyčios grindų projekto darbai eina į pabaigą.

,,Iš širdies į širdį“ -2017

Kauno raj. mokyklų tikybos pamokas lankančių mokinių kalėdinių atvirukų akcija ,,Iš širdies į širdį“ -2017

Bažnyčia laukia šv. Kalėdų

Adventinė viktorina

Prasidėjus adventui Vilkijos gimnazijos 3-5kl. mokiniai dalyvavo viktorinoje

Pašventinta parduotuvė Vilkijoje

2017-12-19 miestelyje duris atvėrė "Senukai" prekybos centras

Socialinės akcijos „Aš ir Tu – tai MES!!!

2017 gruodžio 3 dieną (sekmadienį) 13.00 val. Vilkijos bažnyčios šventoriuje, .....

Adventas

Advento vakaras Padauguvoje
2017 -12 -08

Malda prie Aušros vartų

2017 11 17.

„Evangelijų prologai

Lapkričio mėnesio 18 dieną Vilkijos miesto bibliotekoje įvyko susitikimas su Vilkijos Šv. Jurgio parapijos „Švento Rašto grupelės“ nariais. Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios klebonas – kun. mgr. Linas Šipavičius tikintiesiems skaitė paskaitą - „Evangelijų prologai“.

„Mirusiųjų Paminėjimo“ dienoje.
​2017 11 01
​Pašventinta naujo Vilkijos stadiono statybų pradžia.
2017 10 25

Vijolės Stanislovaitienės knygos  pristatymo vakaras

2017 09 22

Šv. mišios už žuvusius ir kentėjusius dėl Lietuvos laisvės.

2017 08 26

Vilkijos miesto bibliotekos atidarymas

2017 10 19
 Šv. Onos atlaidai
2017 07 23 

Pirmosios Komunijos šventė
2017-05-20

"Ši diena tai tavo sielos šventė- Jėzui atveri širdies vartus. Jį mylėti ir su Juo gyventi pažadi prieš Dievą ir tėvus."

​Š. m. gegužės 20 d. Vilkijos šv.Jurgio parapijos bažnyčioje 43 vaikai pirmą kartą priėmė Šv. Komuniją. Nekantriai prie bažnyčios durų laukiančius mažuosius kunigas Andrius įsivedė į bažnyčią. Prasidėjo šv.Mišios. Virpančiomis širdelėmis vaikai laukė susitikimo su Jėzumi. Atėjus metui, laikydami degančias žvakeles, vaikai artinosi prie kunigo. Priėmę šv.Komuniją džiugūs grįžo į savo vietas malda padėkoti Jėzui. Tikimės, kad ši draugystė ir bendra malda tęsis toliau- visą gyvenimą.

Sutvirtinimo Sakramento teikimo šventė
2017- 05-21

Sutvirtinimo sakramentą 44 jaunuoliams suteikė arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius. Iškilmingą šv.Mišių auką kartu su vyskupu aukojo kunigai mons. Artūras Jagelavičius ir Andrius Končius. “Sutvirtinimo sakramentu (pakrikštytieji) tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas).

Naujienos


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© PigiosSvetaines.lt