Kviečiame jaunimą (nuo 14 metų) dalyvauti Kauno II-ojo dekanato jaunimo dienose Raudondvaryje lapkričio 23-24 dienomis. Prisegtame faile pridedame plakatą su programa. Nakvynė bus mokykloje, todėl su savimi reikia turėti miegmaišį ir kilimėlį. Taip pat reikia turėti šiek tiek maisto naktipiečiams. Prašome iki lapkričio 21 dienos parašyti, kiek dalyvių planuoja būti iš jūsų parapijos, nes mums reikės pramatyti, kiek jaunimo reikės pamaitinti ir pasirūpinti nakvyne. ;) Labai lauksime atvykstant!!
Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. (Jok 2, 18)

​Mielieji,
XIX šimtmečio pabaigoje prisidėdami statant naują bažnyčią parapijiečiai kasė ir minkė molį, degė plytas, jas ant pečių nešiojo pastoliais. Susivieniję žmonės dirbo, bei rinko aukas didesnei Dievo garbei. Šiandien, praėjus 110 metų po bažnyčios pašventinimo, mūsų šventovei labai reikalingas kapitalinis grindų remontas. Savo parama prisidėkime prie naujų grindų įrengimo. Tai bus mūsų auka Dievo garbei ir dovana ateinančioms kartoms. Visus geros valios žmones kviečiame prisidėti prie renkamų aukų.
Galimi aukojimo būdai: Aukoti galite internetu pervedant į Vilkijos šv. Jurgio parapijos sąskaitą DnB NORD banke Nr. LT344010042501380383.
​ Arba perduoti auką parapijos klebonui.
Popiežius Praciškus "Šis vargšas šaukėsi, ir Viešpats išgirdo" Žinia 2-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga. ....
Visuotinė malda 2018 m. lapkričio 18 d. Pasaulinė vargstančių diena. ...
Lietuvos Katalikų mokslo akademijos metraštyje pasirodė kun. Lino Šipavičiaus straipnis "Evangelijos pagal Morkų leksiniai aramėjizmai lyginant su sinoptine tradicija" ....
Graikiškų - Lotyniškų terminų vartojimas sinoptinėse Evangelijose remiantis Evangelija pagal Morkų. ....
Biblijos aiškinimas bažnyčioje ...
Nurodymai apie istorinę evangelijų tiesą ...

VILKIJOS ŠV. JURGIO PARAPIJOS PADĖKOS

 Nuoširdžiai dėkojame mūsų parapijiečiui p. Česlovui Tallat-Kelpšai ir AB Vilkijos ūkiui, už suteiktą paramą, diegiant naują įgarsinimo aparatūrą Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje. Telaimina Jus Dievas geruose darbuose!
Nuoširdžiai dėkojame Mečislovo ir Elenos Januškevičių šeimai, už suteiktą paramą, įrengiant neįgaliųjų įvažiavimą į Vilkijos šv. Jurgio bažnyčią. Telaimina Jus Dievas geruose darbuose!

Sekmadienio evangelijos

Pirmasis

Advento sekmadienis

Antrasis

Advento sekmadienis

Trečiasis

Advento sekmadienis

Viešpaties apsireiškimas


Švento Rašto skaitymas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© PigiosSvetaines.lt