Svečiuose pas palaimintąjį Jurgį Matulaitį


2019 metais liepos 11 d. Vilkijos ir Seredžiaus parapijų tikintieji keliavo į pal. Jurgio Matulaičio atlaidus. Kelionės pradžioje aplankėme palaimintojo Jurgio tėviškę – Lūginę, apžiūrėjome koplyčią. 
Vėliau aplankėme palaiminto Jurgio Matulaičio muziejų, Marijampolės marijonų gimnaziją, parką. Galiausiai nuvykome į senąsias Marijampolės kapines aplankyti tėvų marijonų kapus, o taip pat lietuvių rašytojos Žemaitės kapą.
atvykome į Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo baziliką, dalyvauti šv. Mišių aukoje „už vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius“. Eucharistijai vadovavo Jo ekscelencija Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Homiliją sakė kun. egz. lic. Arvydas Jakušovas, šv. Mišiose dalyvavo dvidešimt šeši kunigai. Po šv. Mišių maldininkai vaišinosi savo atsivežtais maisto skanumynais.© PigiosSvetaines.lt