Sutvirtinimo sakramento teikimas Vilkijos parapijoje Birželio 19 d., atsižvengiant į rekomenduojamus saugumo reikalavimus, Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Visus mokslo metus jaunimą sakramentui ruošė mokytoja Vida Bagdonavičienė. Pasiruošimo programoje buvo ne tik užsiėmimai parapijoje, bet ir išvykos į Kauno Palemono parapiją, kur vyko Alfos kurso savaitgalis. Raudondvaryje vyko II Kauno dekanato jaunimo rengiamos Taizė pamaldos. Dėl paskelbto karantino jaunimas negalėjo nuvykti į Kauno arkivyskupijos jaunimo centro rengtas Lytiškumo ugdymo rekolekcijas, bet jose sudalyvavo nuotoliniu būdu. Sutvirtinimo sakramento teikimo išvakarėse parapijoje vyko Susitaikinimo pamaldos, kurios suteikė galimybę atvira širdimi ir švarią sąžine priimti Sutvirtinimo sakramentą, kurio baigiamas asmens įkrikščioninimas. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Kauno vyskupijos apaštalinis administratorius, naujai paskirtas Telšių vyskupas dr. Algirdas Jurevičius, kartu koncelebravo mons. Artūras Jagelavičius ir klebonas kun. Linas Šipavičius. Homilijoje vyskupas A. Jurevičius kalbėjo apie Dievo meilę, kaip Ji veikia mūsų gyvenimus ir kliūtis, kurios trukdo Ją priimti. Viena svarbiausių kliūčių - žmogaus puikybė, kai galvojame, kad viską galime patys. Dievas kviečia ateiti, kai esame prislėgti ir žada atgaivinsiąs. Tą atgaivą atrandame ir fiziškai – karštą vasaros dieną įėję į bažnyčią. O dvasios atgaivą teikia Šventoji Dvasia, bet jos veikimo principai „paslėpti nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreikšti mažutėliams“ – nuolankiems, ieškantiems Dievo valios žmonėms. Po homilijos mons. A. Jagelavičius priminė Sutvirtinimo sakramento teikimo apeigas ir padrąsino sutvirtinamuosius. Po šv. Mišių vyskupas dr. A. Jurevičius ir klebonas L. Šipavičius įteikė pažymėjimus ir pasveikino priėmusius Sutvirtinimo sakramentą. Sutvirtinamųjų tėveliai tarė padėkos žodžius ir įteikė gėles koncelebrantams ir mokytojai. Šventę vainikavo bendra nuotrauka ir viltis, kad Šventoji Dvasia dar ne kartą atves jaunimą į bažnyčią. Svetlana Adler-Mikulėnienė
© PigiosSvetaines.lt