Vilkijoje triguba šventė

Vilkijos šv. Jurgio parapijoje iškilmės – Bažnyčios 100 metų pašventinimo (konsekracijos) jubiliejus ir kun. S. Bačkio 90 metų paminėjimas 2020 metais rugsėjo 20 d. Vilkijos šv. Jurgio parapija šventė labai reikšmingą sukaktį. 
Paminėjo 90 metų bažnyčios statytojo kan. Stanislovo Bačkio mirties metines, bei 100 metų jubiliejų, kuomet buvo pašventinta Vilkijos šv. Jurgio bažnyčia. Santraupa iš Konsekracijos dokumento: 1920 metais gegužės 18 d. Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius kanoninės vizitacijos metu delegavo vyskupą Juozapą Skvirecką pašventinti bažnyčioje pagrindinį šv. Jurgio Kankinio altorių ir jame patalpinti šventųjų relikvijas bei paskelbti atlaidus. Iškilmės prasidėjo eucharistiniu šventimu. Po šv. Mišių ėjome prie kun. S. Bačkio kapo. Klausėme smuilininkės Gražinos Normantienės muzikos, vilkijietis Kęstutis Markevičius pristatė kun. Stanislovo Bačkio svarbiausius gyvenimo įvykius, pastoracinės tarybos vardu A. Bačiūnas ir Vilkijos miesto seniūnas K. Bačėnas padėjo ant kapo gėlių ir uždegė žvakutes. Šventė persikėlė į šv. Juozapo parkelį, kur buvo pristatytas naujas Vilkijos miesto žemėlapis.© PigiosSvetaines.lt