1-osios Komunijos šventė Vilkijos Šv. Jurgio parapijoje


Birželio 14 dieną, per Devintines, Vilkijos bažnyčioje 36 vaikams buvo suteikta Pirmoji Komunija. 1-ajai Komunijai vaikai ruošėsi nuo rudens: lankė užsiėmimus parapijos namuose. Po katechezės vaikai eidavo į bažnyčią, kartu su artimaisiais dalyvaudavo Šv.Mišiose. Vaikus ruošė katechetės E. Marmienė ir V. Žiobienė. Besiruošdami patyrėme nemažą iššūkį. Paskelbtas karantinas pakoregavo ruošimąsi sakramentams: pradėjome mokytis nuotoliniu būdu, jungėmės į vaizdo pamokas. Atėjo metas atlikti išpažintį. Birželio 12 dienos pavakarę į bažnyčią rinkosi vaikai, juos lydėjo rūpestingi tėveliai. Parapijos klebonas kun. L. Šipavičius visus pakvietė į Susitaikinimo pamaldas. Tai pamaldos, kurių metu visi drauge pasirengia išpažinčiai: meldžiamasi į Šventąją Dvasią, skaitoma Sąžinės sąskaita, ruošiamasi Gailesčio aktui ir pasiryžimui nebenusidėti. Po jų vaikai priėmė Atgailos sakramentą, klaupėsi maldai ir dėkojo Dievui už gautą atleidimą.  Devintinių (Kristaus Kūno ir Kraujo šventė) sekmadienį bažnyčios šventoriuje susirinkusius vaikus, jų tėvelius, artimuosius pasitiko klebonas. Po apšlakstymo vaikai rikiavosi bažnyčioje ir priėmė savo tėvelių palaiminimą. Mažieji nekantraudami laukė Šv.Mišių pradžios, laukė pirmojo susitikimo su Jėzumi. Šv.Mišių metu vaikai skaitė Šv.Rašto skaitinius. Atidžiai klausėsi kunigo pamokslo: ,,Jėzus Šv.Mišių aukoje yra gyvas ir tikras. Ir dėl to mes priimame Jėzaus Kristaus Kūną duonos pavidalu. Šios dienos evangelija sako ,,Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš Dangaus”. Jėzus Kristus- gyvoji duona-turi būti mūsų gyvenime kasdienis maistas. Svarbiausia-pastovus santykis su Viešpačiu Dievu. Jėzus evangelijoje sako ,,Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš Dangaus”. Ne šiaip sau duona, bet gyvoji duona. Kas priima šią duoną, gauna gyvybės, gauna gyvenimą ne tik šiame žemiškame gyvenime, bet ir persikeliant į amžinybę. ,,Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duodu, - sako Jėzus, - yra mano Kūnas už pasaulio nuodėmes.” Baigdamas pamokslą, klebonas linkėjo vaikams pajausti švelnų Jėzaus prisilietimą, turėti tikėjimą, kad komunijoje Dievas ateina į mūsų gyvenimą. Paskui vaikai pirmą kartą priėmė Švč.Sakramentą- Jėzaus Kristaus tikrą Kūną ir Kraują. Buvo pašventinti jų rožiniai ir škaplieriai bei įteikti Pirmosios Komunijos pažymėjimai.


© PigiosSvetaines.lt