Šilinės atlaidai Seredžiuje


 Vasariškai šiltas rugsėjo 8 d. sekmadienio rytas. Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje švenčiami „Šilinės atlaidai“. Didelė garbė mūsų parapijai turėti švč. Mergelės Marijos gimimo (Šilinės) atlaidus. Nuo pat ankstaus ryto prasidėjo žmonių judėjimas bažnyčios link. Kas iš toliau atvykę, kas iš miestelio atskubėję. Na o kokie atlaidai be spalvotų rankų darbo saldumynų...  Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo bažnyčios choras, vadovaujamas p. Loretos Šimkevičienės, procesijos bei Eucharistijos metu giedojo liturgines giesmes skirtas švč. M. Marijai. Pasibaigus atlaidų iškilmėms, tikintieji neskubėjo skirstytis, vieni šnekučiavosi susitikę savo senus pažįstamus, kiti pirko saldumynus, treti skubėjo į Catito namus pasivaišinti arbata bei užkandžiais. „Nuženk, ateik, maloningoji MERGELE MARIJA, Žaliuojančiais laukais, žydinčiom pievom, margais gėlių takais į mūsų širdis. Tu mūsų paguoda, mūsų viltis“. Straipsnį parengė p. Danutė Eidukienė.
Atlaidai prasidėjo procesija aplink bažnyčią. Mergaitės, pasipuošusios baltomis suknelėmis barstė gėles. Parapijos vėliavų kaspinus apsirengusios tautiniais rūbais nešė mūsų jaunos lietuvaitės. Klebonas Linas Šipavičius pasakė pamokslą apie švč. Mergelės Marijos indėlį į išganymo istoriją bei jos dabartinę reikšmę Katalikų Bažnyčioje.
Pasibaigus atlaidų iškilmėms, tikintieji neskubėjo skirstytis, vieni šnekučiavosi susitikę savo senus pažįstamus, kiti pirko saldumynus, treti skubėjo į Catito namus pasivaišinti arbata bei užkandžiais. „Nuženk, ateik, maloningoji MERGELE MARIJA, Žaliuojančiais laukais, žydinčiom pievom, margais gėlių takais į mūsų širdis. Tu mūsų paguoda, mūsų viltis“.
Straipsnį parengė p. Danutė Eidukienė.
© PigiosSvetaines.lt