Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai – „Štai tavo Motina


2018 metais lapkričio 15 d. Vilkijos šv. Jurgio ir Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo parapijų tikintieji, lydimi jų klebono kun. Lino Šipavičiaus išvyko į „Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos“ atlaidus Vilniuje. 11 val. kartu su Telšių vyskupijos maldininkais, bei jų ordinaru vyskupu Kęstučiu Kėvalu šventėme eucharistiją. Pasistiprinę ir apsižvalgę sostinėje, grįžome į savo gimtąją parapiją. „Mokykimės iš Dievo Motinos kurti tokią Tėvynę, kuri pasirenka statyti tiltus, bet ne sienas, kuri mieliau renkasi gailestingumą, bet ne teisimą!“ (mons. K. Latoža).
© PigiosSvetaines.lt