Pirmosios Komunijos šventė Vilkijos parapijoje

Atgailos ir Švč. Sakramentui parapijos vaikai rengėsi nuo praėjusių metų rudens: katechezės užsiėmimuose gilinosi į tikėjimo tiesas, dalyvavo Šv. Mišiose, skaitė Šv. Rašto skaitinius Prieš Šv.Mišias, atėjęs pasitikti jaunųjų parapijiečių,
klebonas kun. L.Šipavičius pakvietė tėvelius palaiminti savo vaikus, pirmą kartą priimančius Kristų į savo širdis. Žodžio liturgijoje Šv.Rašto skaitinius paskaitė Greta ir Titas. Pamoksle klebonas priminė, kad Komunija yra vienybės su Kristumi ir bendruomene patirtis. Ji mus ruošia amžinajam gyvenimui. Kas priima Šv.Komuniją, tampa Kristaus Kūno ir Kraujo dalininkais ir sudaro mistinį Kristaus Kūną – Bažnyčią. Klebonas akcentavo, kad labai svarbu neprarasti malonės, kurią suteikia Atgailos sakramentas. Kvietė mažuosius nenutolti nuo Jėzaus ir neprarasti ryšio su Juo. Ragino tėvelius nepamiršti vaikų religinio ugdymo, lydėti juos tikėjimo keliu. 


Su uždegtomis Krikšto žvakėmis( jos primena gautąją Krikšto malonę) mažieji susikaupę artinosi priimti Švč.Sakramentą. Jį priėmė 23 vaikai. Mišių pabaigoje klebonas pašventino jų rožinius ir škaplierius, ir įrašė vaikus į Rožinio ir Škaplieriaus draugiją. Nepamirški niekad, kad nuo šiandien tu Dieve ir Dievas tavyje, tegul šį susitikimą brandų lydi meilės ir vilties dvasia.


© PigiosSvetaines.lt