ADVENTO REKOLEKCIJOS

2022 metai gruodžio 18 d. šventėme „Ketvirtą Advento” sekmadienį, o tuo pačiu vyko ir parapijų rekolekcijos. Jos prasidėjo Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Prieš šv. Mišias kunigas svečias Vincentas Lizdenis arkivyskupo sekretorius ir kurijos vicekancleris klausė tikinčiųjų išpažinčių, o 10 val. aukojo šv. Mišias, bei pasakė homiliją.
Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje šv. Mišios buvo aukojamos 12 val. Kun. Vincentas Lizdenis pradėjo klausyti išpažinčių prieš šv. Mišias, o baigė gerokai jau po jų. Parapijiečiai gausiai dalyvavo atgailos sakramente. Homilijoje kun. Vincentas aiškino „Emanuelio” reikšmę ir kvietė tikinčiuosius „leisti Jėzui mus mylėti”. 13 val. Kultūros centre kun. V. Lizdenis vedė mokymą besiruošiantiems pirmosios komunijos bei sutvirtinimo sakramentui vaikams ir jų tėveliams, tema: „Gydantis Jėzus”. Kunigas pabrėžė: „kai kūnas serga, mes jį gydome, o kai serga siela nežinome ką daryti”. Užbaigdamas rekolekcijas 14 val. kun. Vincentas aukojo šv. Mišias jaunimui. Kalbėjo apie advento kalendorių, ką jis ištiesų reiškia. Jaunimą mokė: „savo šokoladuką atiduoti, tam vaikui, kuris tau labiausiai nepatinka”. Išvykdamas pažadėjo už mus melstis, o mes pažadėjome melstis ir už kun.Vincentą Lizdenį. Gerasis Dievas teatlygina jam už skelbtąjį Dievo Žodį!
© PigiosSvetaines.lt