Vilkijos Šv. Jurgio parapijos vaikai priėmė Pirmąją Komuniją.

Vaikai nuo rudens lankė pasiruošimo sakramentams pamokėles. Paskelbus karantiną, jos vyko nuotoliniu būdu. Artėjant 1-ajai Komunijai, mokinukai pasitikrino savo žinias - šauniai įveikė žinių patikrinimo testą per Quizizz. Prieš Pirmosios Komunijos šventę vaikai dalyvavo Susitaikinimo pamaldose ir pirmą kartą priėmė Atgailos sakramentą.
Gegužės 30-ąją, Švč. Trejybės iškilmės dieną, pasipuošę, su žvakėmis rankose prie bažnyčios rikiavosi vaikai, juos atlydėję tėveliai. Visus pasveikino ir palaimino parapijos klebonas kun. L. Šipavičius. Taip pat ir tėveliai palaimino savo vaikus, melsdami ir prašydami, kad Dievas juos globotų. Vaikai iškilmingai atėjo prie altoriaus. Prasidėjo Šv. Mišios. Klebonas pamoksle sakė, kad: ,,Žmogus visą gyvenimą ieško Dievo. Kaip galime Jį išgirsti, kaip prie Jo prisiliesti? Bažnyčia mums sako, kad labiausiai Jį susitinkame ir prie Jo prisiliečiame, kai priimame šventą komuniją. Šiandien vaikai pirmąkart iš tikrųjų patirs tą Dievo priartėjimą.“ Su didžiuliu jauduliu vaikai pirmą kartą priėmė Jėzų į savo širdį ir pradėjo naują- draugystės su Jėzumi- gyvenimo etapą. Kunigas pašventino vaikų rožinius ir škaplierius bei įtraukė vaikus į Škaplieriaus nešiotojų broliją. Po Šv. Mišių vaikams buvo įteikti Pirmosios Komunijos pažymėjimai..
© PigiosSvetaines.lt