Dekalogo įsakymai

Didžiausias "Dekologo" įsakymas.

​​Mes turime tokį jo įsakymą, kad, kas myli Dievą, mylėtų ir savo brolį (1 Jn 4, 21).

Ketvirtasis "Dekalogo " įsakymas

Visa širdimi gerbk savo tėvą, neužmiršk savo motinos skausmų. Atsimink, kad iš šių tėvų esi gimęs; ką gali jiems duoti už visą, ką jie tau yra davę? (Sir 7, 27-28)..

Penktasis "Dekalogo" įsakymas

Atnašauti auką iš beturčių indėlių yra lygiai nedora, kaip ir užmušti sūnų jo tėvo akyse. Labdaros duona yra vargšų gyvastis, kas ją iš jų atima, išlieja kraują. .. .

Šeštasis "Dekalogo" įsakymas

Bet žmogus, kuris svetimauja, sveiko proto neturi; tai darydamas, jis žudo patį save. Jis susilauks antausių ir nemalonės, niekada nebus ištrinta jo gėda (Pat 6, 32-33).

Septintasis"Dekalogo" įsakymas

Žmonės neniekina vagies, kuris būdamas alkanas vagia, kad numalšintų alkį. Tačiau pagautas jis turi atmokėti septyneriopai ir atiduoti visą savo namų turtą (Pat 6, 30-31).

Aštuntasis "Dekalogo" įsakymas

Štai yra dalykai, kuriuos jūs turite daryti: Sakykite tiesą vieni kitiems, teiskite savo vartuose, žiūrėdami tiesos ir tobulo teisingumo, .....

Devintasis "Dekalogo" įsakymas

Negeisk moters grožio savo širdyje, nesileisk užburiamas jos žvilgsnių; taip nutinka žmogui, kuris miega su savo kaimyno žmona;.....

Dešimtasis "Dekalogo" įsakymas

Kur daugėja gėrybių, ten daugėja ir jas valgančių. O koks pelnas savininkui? Nebent savo akis juo paganyti!.....Antraštė