Brangūs Vilkijos šv. Jurgio parapijos tikintieji,


Šiais metais viena svarbiausių krikščioniškų švenčių Šv. Velykos bus kitokios: visi švesime siauruose šeimų rateliuose, nevyksime į bažnyčią. Labai džiugu, kad visuotino karantino metu Vilkijos bažnyčioje aukojamas Šv. Velykų Šv. Mišias tiesiogiai galėsime stebėti internetu Didįjį Ketvirtadienį šv. Mišios bus transliuojamos 18:00 val. Didįjį Penktadienį šv. Mišios bus transliuojamos 18:00 val. Didįjį Šeštadienį šv. Mišios bus transliuojamos 18:00 val. Velykų šv. Mišios bus transliuojamos 08:00 val. Visi, turintys galimybes, Šv. Velykų proga paremkime savo Vilkijos Šv. Jurgio parapiją, pervesdami šventinę auką į parapijos sąskaitą LT344010042501380383, sąskaitos gavėjas "Vilkijos šv. Jurgio parapija"  arba savo auką palikime klebonijos pašto dėžutėje (ant voko užrašykime vardą, pavardę ir gyvenamąją vietovę). Iš anksto sveikiname visus parapijiečius Šv. Velykų proga ir dėkojame už Jūsų bendruomeniškumą sunkiu karantino laikotarpiu.
​​​Šv mišios užsakomos skambinant klebonui šiuo telefonu 869332600.
Vilkijos Šv. Jurgio parapijos pastoracinės tarybos narių vardu, pastoracinės tarybos vicepirmininkas Arūnas Bačiūnas 

Rekolekcijų laikotarpis
Parapijos skelbimas

2019.03.19

Lietuvos vyskupų laiškas Gavėnios laikotarpiui

2019.03.19

 PADĖKOS

Kauno Arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu - apdovanota Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo parapijos CARITO vedėja Danutė Eidukienė. Plačiau....
 Nuoširdžiai dėkojame mūsų parapijiečiui p. Česlovui Tallat-Kelpšai ir AB Vilkijos ūkiui, už suteiktą paramą, diegiant naują įgarsinimo aparatūrą Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje. Telaimina Jus Dievas geruose darbuose!
Nuoširdžiai dėkojame Mečislovo ir Elenos Januškevičių šeimai, už suteiktą paramą, įrengiant neįgaliųjų įvažiavimą į Vilkijos šv. Jurgio bažnyčią. Telaimina Jus Dievas geruose darbuose!


​Vilkijos parapijos Gavėnios laikotarpis
​ (2020-02-26 iki 04-12)....


​Seredžiaus parapijos Gavėnios laikotarpis
​(2020-02-26 iki 04-12)....
Popiežius Pranciškus Kauno arkivyskupu paskyrė vyskupą Kęstutį Kėvalą....


​Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. (Jok 2, 18)​Mielieji, ​ XIX šimtmečio pabaigoje prisidėdami statant naują bažnyčią parapijiečiai kasė ir minkė molį, degė plytas, jas ant pečių nešiojo pastoliais. Susivieniję žmonės dirbo, bei rinko aukas didesnei Dievo garbei. Šiandien, praėjus 110 metų po bažnyčios pašventinimo, mūsų šventovei labai reikalingas kapitalinis grindų remontas. Savo parama prisidėkime prie naujų grindų įrengimo. Tai bus mūsų auka Dievo garbei ir dovana ateinančioms kartoms. Visus geros valios žmones kviečiame prisidėti prie renkamų aukų. ​ Galimi aukojimo būdai: Aukoti galite internetu pervedant į Vilkijos šv. Jurgio parapijos sąskaitą DnB NORD banke Nr. LT124010042500267025 ​ Arba perduoti auką parapijos klebonui.

„Paskutinės vakarienės“ slėpinys

Kun. Linas Šipavičius

Šv. Jurgis Lydietis, kankinys

Minimas balandžio 23 d.Švenčiausiojo sakramento adoracija

.

© PigiosSvetaines.lt
© PigiosSvetaines.lt