VILKIJOS ŠV. JURGIO PARAPIJOS PADĖKOS

 Nuoširdžiai dėkojame mūsų parapijiečiui p. Česlovui Tallat-Kelpšai ir AB Vilkijos ūkiui, už suteiktą paramą, diegiant naują įgarsinimo aparatūrą Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje. Telaimina Jus Dievas geruose darbuose!
Nuoširdžiai dėkojame Mečislovo ir Elenos Januškevičių šeimai, už suteiktą paramą, įrengiant neįgaliųjų įvažiavimą į Vilkijos šv. Jurgio bažnyčią. Telaimina Jus Dievas geruose darbuose!

Sekmadienio evangelijos

Pirmasis

Advento sekmadienis

Antrasis

Advento sekmadienis

Trečiasis

Advento sekmadienis

Viešpaties apsireiškimas


Švento Rašto skaitymas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© PigiosSvetaines.lt